валідатор JavaScript

Javascript валідатор є інструмент статичного аналізу коду, використовуваного в розробці програмного забезпечення для перевірки, якщо JavaScript вихідний код містить синтаксичні помилки. Це забезпечується, насамперед, як інтерактивний інструмент.