Символ гамми (Gamma Symbol)

Копіювати / Вставити

Клацніть, щоб скопіювати ▼
γΓαβΔΣπΨΩ
HTML Значення
γ γ
γ
U+3B3
Символ гамми (в нижньому регістрі)
Символ гамми використовується в математиці та фізиці для позначення різних констант і змінних.
Γ Γ
Γ
U+393
Символ гамми (в верхньому регістрі)
Велика гамма часто використовується як символ для гамма-функцій в математиці, а також в інших наукових дисциплінах.

Що таке символ гамми?

Символ гамми, позначений як γ (в нижньому регістрі) і Γ (в верхньому регістрі), є третьою буквою грецького алфавіту. Він широко використовується в різних наукових і академічних галузях. Символ має коріння в давньогрецькій культурі і виконує кілька ролей у сучасних дисциплінах.

Оригінал та варіації символу гамми

Символ гамми має оригінальну форму і кілька варіацій. Нижче наведені ці форми у простому текстовому вигляді для легкого копіювання та вставлення:

 • Оригінальні символи: γ, Γ
 • Малі літери, верхній і нижній індекси: , , , ˠ
 • Подвійні лінії: ,
 • Математичні: 𝚪, 𝛄, 𝛤, 𝛾, 𝜞, 𝜸, 𝝘, 𝝲, 𝞒, 𝞬

Застосування символу гамми в різних галузях

Символ гамми (γ, Γ) має широке застосування в різних галузях:

 • Математика: Використовується в калькулусі та аналітичних функціях, часто позначається як Γ для гамма-функцій.
 • Фізика: Позначає фотон, елементарну частинку світла, зазвичай позначається як γ.
 • Комп'ютерні науки: Використовується в алгоритмах, а також в гамма-корекції в цифровому зображенні.
 • Інженерія: Зазвичай використовується для позначення конкретних властивостей матеріалів або фазових кутів, зазвичай як γ.
 • Статистика: Зустрічається в розподілах, таких як гамма-розподіл, зазвичай позначається як γ.
 • Хімія: Використовується для позначення конкретних енергетичних станів або конформацій молекул.
 • Біологія: Позначає конкретні типи білків та рецепторів.

Як ввести символ гамми за допомогою скорочень клавіатури, кодів Alt та LaTeX

 • Windows: Утримуйте клавішу Alt і введіть код 226 (для нижнього регістру) або 915 (для верхнього регістру) на цифровій клавіатурі, потім відпустіть клавішу Alt.
 • Mac: Для нижнього регістру вам часто потрібно використовувати спеціальне меню символів або скопіювати його з іншого джерела. Для верхнього регістру ситуація схожа.
 • Linux: Натисніть Ctrl + Shift + u, потім введіть код 03b3 (для нижнього регістру) або 0393 (для верхнього регістру) і натисніть Enter.
 • HTML: Для нижнього регістру використовуйте γ, а для верхнього регістру використовуйте Γ.
 • LaTeX: Для нижнього регістру використовуйте команду \gamma. Для верхнього регістру просто введіть \Gamma.

Зображення символів

Символ гамми (в нижньому регістрі)Символ гамми (в верхньому регістрі)