Символ інтегралу

Копіювати / Вставити

Клацніть, щоб скопіювати ▼
Δ
HTML Значення
∫
∫
U+222B
Символ інтегралу
Символ інтегралу, позначений як ∫, представляє математичну операцію інтегрування, яка знаходить площу під кривою.
∬
U+222C
Подвійний символ інтегралу
Представляє процес інтегрування функції за двома змінними, часто позначаючи об'єм під поверхнею в тривимірному просторі.
∭
U+222D
Тройний символ інтегралу
Використовується для інтегрування функції за трьома змінними, часто представляючи об'єм твердого тіла в тривимірному просторі.

Що таке символ інтегралу?

Символ інтегралу, позначений як ∫, використовується в математиці для позначення операції інтегрування. Інтегрування є зворотним процесом диференціювання і використовується для знаходження площі під кривою або накопичення величин.

Типи інтегралів

Існує кілька типів інтегралів в математиці:

 • Визначений інтеграл: Має верхню та нижню межі і повертає числове значення, що представляє площу між функцією та осі x.
 • Неозначений інтеграл: Не має заданих меж і повертає сімейство функцій як результат.
 • Криволінійний інтеграл: Представляє інтегрування вздовж кривої векторного поля.
 • Поверхневий інтеграл: Представляє інтегрування по поверхні в тривимірному просторі.
 • Подвійний інтеграл (∬): Позначає процес інтегрування функції за двома змінними. Часто використовується для знаходження об'єму під поверхнею в тривимірному просторі.
 • Тройний інтеграл (∭): Використовується для інтегрування функції за трьома змінними, яке зазвичай представляє об'єм твердого тіла в тривимірному просторі.

Застосування символу інтегралу в різних галузях

Символ інтегралу (∫) та його варіанти (∬ та ∭) мають застосування в різних дисциплінах:

 • Математика: Використовується в калькулусі для визначення площ, об'ємів та інших властивостей.
 • Фізика: Використовується для вирішення проблем, пов'язаних з рухом, енергією, хвилями та іншими.
 • Інженерія: Використовується в різних галузях інженерії для проектування, аналізу та моделювання.

Як вводити символи інтегралу за допомогою скорочень клавіш, кодів Alt та LaTeX

 • Windows: Натисніть і утримуйте клавішу Alt і введіть відповідний код на цифровій клавіатурі, а потім відпустіть клавішу Alt. (Конкретний код Alt може варіюватися залежно від шрифту та програмного забезпечення.)
 • Mac: Конкретне скорочення може відрізнятися. Можливо, знадобиться спеціалізоване програмне забезпечення або налаштування.
 • Linux: Натисніть Ctrl + Shift + u, потім введіть шістнадцятковий код Unicode та натисніть Enter.
 • HTML: Використовуйте відповідний іменований код для кожного символу інтегралу або його числовий код.
 • LaTeX: Для одиночного інтеграла використовуйте \int. Для подвійного інтеграла використовуйте \iint. Для тройного інтеграла використовуйте \iiint.

Зображення символів

Символ інтегралуПодвійний символ інтегралуТройний символ інтегралу