Символ "Не дорівнює"

Копіювати / Вставити

Клацніть, щоб скопіювати ▼
=><
HTML Значення
&ne;
&#8800;
U+2260
Символ "Не дорівнює"
Символ "Не дорівнює", позначений як ≠, використовується в математиці та комп'ютерних науках для позначення того, що дві значення або вирази не дорівнюють одне одному.

Що означає символ "Не дорівнює"?

Символ "Не дорівнює", позначений як ≠, використовується для позначення того, що дві значення або математичні вирази не дорівнюють одне одному.

Застосування символу "Не дорівнює" в різних галузях

Символ "Не дорівнює" (≠) має застосування в кількох галузях:

 • Математика: Часто використовується в алгебрі, інтегральному численні та теорії чисел.
 • Комп'ютерні науки: Використовується в мовах програмування для умовних операторів.
 • Статистика: Використовується для позначення нерівності в статистичних тестах.
 • Інженерія: Використовується для умовної логіки в інженерних моделях.

Варіації в Google Sheets, Excel та програмуванні

У програмах для роботи з електронними таблицями та мовах програмування оператор "не дорівнює" може бути представлений по-різному:

 • Google Sheets та Excel: Зазвичай використовується оператор "не дорівнює" представлений як <>.
 • Python, Java, C/C++ та JavaScript: У цих мовах програмування оператор "не дорівнює" представляється як !=. В JavaScript також можна використовувати строгу нерівність, яка позначається як !==.

Як ввести символ "Не дорівнює" за допомогою швидких клавіш, Alt-кодів та LaTeX

 • Windows: Натисніть і утримуйте клавішу Alt і введіть на цифровій клавіатурі 8800, потім відпустіть клавішу Alt.
 • Mac: Натисніть Option + =.
 • Linux: Натисніть Ctrl + Shift + u, потім введіть 2260 і натисніть Enter.
 • HTML: Використовуйте названу сутність &ne; або числову сутність &#8800;.
 • LaTeX: Для введення символу "Не дорівнює" в LaTeX використовуйте команду \neq.

Зображення символів

Символ "Не дорівнює"