Радикальний символ

Копіювати / Вставити

Клацніть, щоб скопіювати ▼
²³±
HTML Значення
√
√
U+221A
Символ квадратного кореня (Square Root Symbol)
Символ квадратного кореня (√) позначає квадратний корінь заданого числа.
∛
U+221B
Символ кубічного кореня (Cube Root Symbol)
Позначає кубічний корінь заданого числа.
∜
U+221C
Символ четвертого кореня (Fourth Root Symbol)
Позначає четвертий корінь заданого числа.

Що таке радикальний символ?

Радикальний символ використовується для позначення квадратного кореня або n-го кореня числа. Він має різні форми, такі як √ для квадратного кореня, ∛ для кубічного кореня та ∜ для четвертого кореня. Ці символи є фундаментальними поняттями в алгебрі, калькулусі та інших математичних галузях.

Варіанти радикального символу

Радикальний символ має різні форми для різних коренів, таких як квадратний корінь (√), кубічний корінь (∛) та четвертий корінь (∜). Зверніть увагу, що символ квадратного кореня (√) не потребує верхнього індексу 2, тоді як інші символи кореня, такі як ∛ та ∜, потребують своїх відповідних верхніх індексів (³, ⁴) для зрозумілості.

Застосування радикального символу в різних галузях

Радикальний символ має застосування в кількох дисциплінах:

  • Математика: Широко використовується в алгебрі, калькулусі та тригонометрії.
  • Комп'ютерні науки: Використовується в алгоритмах для обчислення відстаней та різних задач оптимізації.
  • Інженерія: Використовується для обчислення різних фізичних величин, таких як напруження та деформація.
  • Фізика: Використовується в рівняннях, що стосуються енергії, руху та хвиль.

Як набрати радикальний символ за допомогою комбінацій клавіш, кодів Alt та LaTeX

  • Windows: Утримуйте клавішу Alt та натисніть 251 на цифровій клавіатурі для символу √, потім відпустіть клавішу Alt.
  • Mac: Натисніть Option + v для символу √.
  • Linux: Натисніть Ctrl + Shift + u, потім введіть 221A і натисніть Enter для символу √.
  • HTML: Використовуйте іменовану сутність √ або числову сутність √ для символу √.
  • LaTeX: Щоб набрати квадратний корінь в LaTeX, використовуйте команду \sqrt{} для квадратних коренів та \sqrt[n]{} для n-го кореня.

Зображення символів

Символ квадратного кореня (Square Root Symbol)Символ кубічного кореня (Cube Root Symbol)Символ четвертого кореня (Fourth Root Symbol)