символи позначки x

▩ квадратні символи | ╬ символи лінії | ▲ трикутник символи | ◐ символи кола | ☒ символи позначки x | ⭓ Інші фігури | 𖡎 Випадкові Лінії
Натисніть на значок, щоб скопіювати в буфер обміну ▼
×Χχˣ𒉽
emoji | текст символ
※ Усі символи мають однокодовий символ, а не зображення та комбіновані символи. Але ви також можете їх комбінувати самостійно. ※
текст символ сенс Копіювати / Вставити
× знак множення (z позначення декартового добутку)
сальтир (андріївський хрест)
множення х
важке множення х
хрестовий знак
негативний хрестовий знак у квадраті
n-арний оператор часу
вектор або перехресний добуток
скринька для голосування (прапорець)
урна з х (квадрат з хрестом)
бюлетень х (хрестик)
важкий бюлетень x (жирний хрест)
χ грецька літера ХІ
Символ обернених разів
знак множення в подвійному колі
латинська підписка маленька літера x
Перехід смуг
Кільцеві перехресні смуги
Квадратний сальтір