Знак множення

Копіювати / Вставити

Клацніть, щоб скопіювати ▼
×÷+-=*✖️
HTML Значення
× ×
×
U+D7
Знак множення
Знак множення, позначений як ×, представляє математичну операцію множення, коли одне число множиться на інше.

Що таке Знак множення?

Знак множення, позначений ×, використовується в математиці для позначення операції множення, коли одне число множиться на інше. У програмуванні та введенні даних часто використовується астериск (*) як альтернатива Знаку множення (×). Наприклад, вираз "5 × 3" еквівалентний виразу "5 * 3".

Як ввести Знак множення за допомогою комбінацій клавіш, кодів Alt та LaTeX

  • Windows: Утримуйте клавішу Alt і натисніть 0215 на цифровій клавіатурі, а потім відпустіть клавішу Alt.
  • Mac: Натисніть Option + Shift + 8.
  • Linux: Натисніть Ctrl + Shift + u, потім введіть 00D7 і натисніть Enter.
  • HTML: Використовуйте іменовану сутність × або числову сутність ×.
  • LaTeX: Для введення Знаку множення в LaTeX використовуйте команду \times.

Зображення символів

Знак множення