Символ належності

Копіювати / Вставити

Клацніть, щоб скопіювати ▼
HTML Значення
∈
∈
U+2208
Символ належності
Символ належності, позначений як ∈, використовується в математиці для позначення того, що елемент належить до множини.
∉
∉
U+2209
Символ не належності
Символ не належності, позначений як ∉, вказує на те, що елемент не належить до множини.

Що таке символ належності?

Символ належності, позначений як ∈, вказує на те, що елемент є членом множини.

Приклад використання символу належності

У теорії множин ви можете побачити висловлювання, як, наприклад, a ∈ A, що означає "a є елементом множини A".

Порівняння символу належності та символу не належності

Символ належності (∈) показує членство в множині, тоді як символ не належності (∉) позначає відсутність членства або виключення з множини.

Застосування та особливе використання символу належності

Символ належності (∈) має різноманітні застосування:

  • Математика: Є основою в теорії множин для позначення членства елемента в множині.
  • Комп'ютерні науки: Використовується в алгоритмах та псевдокоді для перевірки належності елемента до колекції.
  • Логіка: Використовується в логічних виразах для зображення відношень між множинами.

Як ввести символ належності за допомогою скорочень клавіатури, Alt-кодів та LaTeX

  • Windows: Для деяких клавіатур утримуйте клавішу Alt та натисніть 8712 на цифровій клавіатурі, а потім відпустіть клавішу Alt.
  • Mac: Це може варіюватися залежно від конкретних програм та шрифтів.
  • Linux: Натисніть Ctrl + Shift + u, потім введіть 2208 і натисніть Enter.
  • HTML: Використовуйте іменовану сутність ∈ або числову сутність ∈.
  • LaTeX: Для введення символу належності в LaTeX використовуйте команду \in.

Зображення символів

Символ належностіСимвол не належності