Підмножина

Копіювати / Вставити

Клацніть, щоб скопіювати ▼
HTML Значення
⊂
⊂
U+2282
Підмножина
Символ підмножини, позначений як ⊂, використовується в теорії множин, щоб показати, що одна множина є підмножиною іншої, але не рівною їй.
⊆
⊆
U+2286
Підмножина або Рівна
Символ підмножини або рівності, позначений як ⊆, вказує на те, що одна множина є підмножиною іншої або рівною їй.
⊄
⊄
U+2284
Не є підмножиною
Символ "Не є підмножиною", позначається як ⊄, вказує, що одна множина не є підмножиною іншої, демонструючи невключення.
⊈
U+2288
Не є підмножиною або рівною
Символ "Не є підмножиною або рівною", позначається як ⊈, означає, що одна множина не є ні підмножиною іншої, ні рівною їй.

Що означає символ "Підмножина"?

Символ підмножини, позначений як ⊂, вказує на те, що одна множина міститься в іншій, але вона не є ідентичною з нею. Наприклад, якщо у нас є множини A = {1, 2, 3} і B = {1, 2, 3, 4, 5}, це можна виразити як A ⊂ B, що показує, що A є підмножиною B.

Що означає символ "Підмножина або Рівна"?

Символ підмножини або рівності, позначений як ⊆, вказує на те, що одна множина міститься в іншій або є ідентичною з нею. Для тих самих множин A і B, A ⊆ B також буде правильним, оскільки A є підмножиною B. Однак, якщо A = {1, 2, 3} і B = {1, 2, 3}, відповідним позначенням буде A ⊆ B, оскільки дві множини рівні.

Як розрізнити між символами підмножини

Важливо розуміти різницю між двома символами, щоб уникнути плутанини. Пам'ятайте, що ⊂ означає сувору підмножину (не рівну), тоді як ⊆ означає підмножину або рівність. Останній символ допускає можливість, що дві порівнювані множини можуть бути ідентичними.

Застосування та особливі використання символів підмножини

Символи підмножини (⊂ і ⊆) є основними в різних математичних і обчислювальних контекстах:

  • Теорія множин: Використовується для вираження відношень між множинами.
  • Математика: З'являється в різних галузях для зображення відношень між множинами.
  • Комп'ютерні науки: Невід'ємна частина алгоритмів та структур даних для вираження відношень і операцій з множинами.

Набір символів підмножини

  • Windows: Для ⊂ використовуйте Alt+8834; для ⊆ використовуйте Alt+8838.
  • Mac: Доступ до обох символів здійснюється через Character Viewer (Відображення символів).
  • Linux: Для ⊂ використовуйте Ctrl+Shift+u, потім 2282; для ⊆ використовуйте 2286.
  • HTML: Для ⊂ використовуйте ⊂ або ⊂; для ⊆ використовуйте ⊆ або ⊆.
  • LaTeX: Для ⊂ введіть \subset; для ⊆ введіть \subseteq.

Зображення символів

ПідмножинаПідмножина або РівнаНе є підмножиноюНе є підмножиною або рівною