Надмножина

Копіювати / Вставити

Клацніть, щоб скопіювати ▼
HTML Значення
⊃
⊃
U+2283
Надмножина
Символ "Надмножина", позначений як ⊃, використовується в теорії множин, щоб показати, що одна множина є надмножиною іншої, але не рівною їй.
⊇
⊇
U+2287
Надмножина або Рівне
Символ "Надмножина або Рівне", позначений як ⊇, вказує на те, що одна множина або є надмножиною іншої, або рівна їй.

Що означає символ "Надмножина"?

Символ "Надмножина", позначений як ⊃, вказує на те, що одна множина містить іншу множину, але не є ідентичною з нею. Наприклад, якщо у нас є множини A = {1, 2, 3} і B = {1, 2, 3, 4, 5}, це можна виразити як B ⊃ A, що означає, що B є надмножиною A.

Що означає символ "Надмножина або Рівне"?

Символ "Надмножина або Рівне", позначений як ⊇, вказує на те, що одна множина або містить іншу, або є їй рівною. Для тих самих множин A і B, B ⊇ A також є правильним, оскільки B є надмножиною A. Однак, якщо A = {1, 2, 3} і B = {1, 2, 3}, то відповідним позначенням буде B ⊇ A, оскільки ці дві множини рівні.

Як розрізнити символи "Надмножина" і "Надмножина або Рівне"?

Важливо розрізняти ці два символи, щоб уникнути плутанини. Пам'ятайте, що ⊃ означає строгу надмножину (не рівну), тоді як ⊇ означає надмножину або рівне. Останній символ допускає можливість, що дві порівнювані множини можуть бути ідентичними.

Поширені помилки, пов'язані з символами "Надмножина"

Люди часто плутають символи "Надмножина" і "Підмножина", особливо через їх візуальну схожість. Завжди пам'ятайте, що напрямок символу вказує на "меншу" множину: ⊃ позначає більшу множину, яка оточує меншу, тоді як ⊂ вказує на меншу множину, яка включає більшу.

Введення символів "Надмножина"

  • Windows: Для ⊃ використовуйте Alt+8835; для ⊇ використовуйте Alt+8839.
  • Mac: Отримайте доступ до обох символів через "Character Viewer" (відображення символів).
  • Linux: Для ⊃ використовуйте Ctrl+Shift+u, потім 2283; для ⊇ використовуйте 2287.
  • HTML: Для ⊃ використовуйте ⊃ або ⊃; для ⊇ використовуйте ⊇ або ⊇.
  • LaTeX: Для ⊃ введіть \supset; для ⊇ введіть \supseteq.

Зображення символів

НадмножинаНадмножина або Рівне