Символ Об'єднання

Копіювати / Вставити

Клацніть, щоб скопіювати ▼
=
HTML Значення
∪
∪
U+222A
Символ Об'єднання
Символ Об'єднання, позначений як ∪, представляє математичну концепцію об'єднання, яке є множиною, що містить всі відмінні елементи з двох або більше множин.

Що таке Символ Об'єднання?

Символ Об'єднання, позначений як ∪, використовується в теорії множин для позначення об'єднання двох або більше множин. Об'єднання містить всі відмінні елементи з усіх розглянутих множин.

Застосування Символу Об'єднання в Різних Галузях

Символ Об'єднання (∪) має застосування в різних дисциплінах:

  • Математика: Широко використовується в теорії множин, алгебрі та інших математичних контекстах.
  • Комп'ютерні науки: Використовується в алгоритмах та структурах даних, таких як зв'язні списки та масиви.
  • Статистика: Використовується для представлення ймовірності відбуття будь-якої події з кількох можливих подій.
  • Інженерія: Використовується в теорії систем і теорії керування.

Відмінності між Об'єднанням та Перетином

Хоча як Символ Об'єднання (∪), так і Символ Перетину (∩) використовуються для поєднання множин, вони роблять це по-різному. Об'єднання представляє комбінацію всіх відмінних елементів залучених множин, тоді як перетин представляє лише елементи, які є спільними для всіх множин.

Як ввести Символ Об'єднання за допомогою скорочень клавіатури, Alt-кодів та LaTeX

  • Windows: Утримуйте натиснутою клавішу Alt і наберіть 238 на цифровій клавіатурі, потім відпустіть клавішу Alt.
  • Mac: Натисніть Option + v.
  • Linux: Натисніть Ctrl + Shift + u, потім наберіть 222A і натисніть Enter.
  • HTML: Використовуйте іменовану сутність ∪ або числову сутність ∪.
  • LaTeX: Для введення Символу Об'єднання в LaTeX використовуйте команду \cup.

Зображення символів

Символ Об'єднання